Anasayfa                  İş Güvenliği Makaleler               Soru Bankaları               Sınava Hazırlanıyorum              İletişim
SAKARYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME BANKASI
KISA KISA NOTLAR...

- İş sağlığı ve Güvenliği Kurulundaki çalışan temsilciler 5 Yıllığına seçilir.
- Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için işyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olması, en az ortaokul mezunu olması gerekir. Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi seçilmesi halinde bu nitelikler aranmaz.
- Seyyar kompresörler çalışanlardan en az 10 m uzakta olmalıdır.
- % 19' dan az oksijen, % 2' den çok metan, % 0,5' den çok karbondioksit, 0,005 ppm' den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılamaz.
- EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
- CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
- Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada, işyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren çalışanlara ait kayıtları, SGK il müdürlüğüne teslim eder.
- Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik, Avrupa Birliğinin 29.04.2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı konsey direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

- Doğalgaz havadan hafif, LPG ağırdır.

Biyolojik etkenler 4 gruba ayrılmıştır.
• Grup 1 = Hastalık yapmaz.
• Grup 2 = Hastalık yapar, topluma yayılmaz ve tedavi imkanı var.
• Grup 3 = Ağır hastalık yapar, topluma yayılır ve tedavi imkanı var.
• Grup 4 = Ağır hastalık yapar, topluma yayılır, tedavi yok.
• Grup 3 ve grup 4 ‘e maruz kalan işçilerin listesi,kazalar gibi kayıtlar 20 yıl saklanır.
• Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden oılduğu bilinen biyolojik etken kayıtları 40 yıl saklanır.